NÁTERY FASÁD,
RENOVÁCIE FASÁD

Vykonávame profesionálne nátery fasád a podhladov. Farbu nanášame pomocou technológie Airless. 

Nátery fasád pomocou Airless

Pre maľovanie fasád používame kvalitné náterové systémy, ktoré fasádu ochrániu pred atmosférickými nečistotami, plesňami i riasami. Náter zabezpečí odolnosť fasády voči znečisteniu a chráni jej farbu. 

Prečo natierať fasády?

Fasáda je vystavená klimatickým vplyvom, ako je dážď, mráz, vlhko, UV žiarenie. Okrem toho na fasádu pôsobia prírodné vplyvy - riasy a plesne. V dôsledku toho dochádza k jej opotrebeniu a poškodeniu. Životnosť farby na fasáde je približne 12 rokov. Po uplynutí tejto doby je potrebné fasádu renovať, aplikovať náter pre znovuobnovenie funkcie a odolnosti fasády. Pokiaľ fasáda neplní svoju funkciu, môže postupom času dochádzať k jej poškodeniu, a to najmä na zateplených budovách. 

Umývanie a náter fasády

Po dôkladnom vyčistení fasády odporúčame aplikovať náter. Renovujte vašu fasádu a obráťte sa na nás. Zabezpečíme profesionálne vyčistenie fasády a jej následný náter. 

NANO impregnácia strechy

Impregnácia strechy zabezpečí jej dlhodobú ochranu. Po očestení strechy a aplikovaní náteru, odporúčame ošetrenie prostredníctvom NANO impregnácie. Špeciálny náter s NANO časticami zabezpečí odolnosť povrchu, čím strecha dlhšie vyzerá ako nová. NANO impregnácia zabraňuje usadzovaniu nečistôt, plesní a poskytuje ochranu pred dažďovou vodou. 

Náter fasády - technologický postup

  1. Čistenie fasády pomocou špeciálnych prípravkov a nízkym tlakom. Nanesenie fungicídneho prípravku proti plesniam a hubám
  2. Prekrytie všetkých okien, dverí, žľabov, zvodov a ostatných prvkov, ktoré môžu prísť do styku s farbou.
  3. Po vyčistení fasády nanesieme penetráciu. Penetračný náter je dôležitý kvôli zjednoteniu podkladu a zvýšeniu priľnavosti farby. Zároveň sa docieli dlhšia životnosť náteru.
  4. Aplikácia farby bezvdzuchovou technológiou Airless.
  5. Na záver všetko dôkladne vyčistíme a zabezpečíme poriadok na pracovisku. 

Cenová ponuka ZDARMA

Chcete vyčistiť alebo obnoviť vašu fasádu? Neváhajte nás kontaktovať. Prídeme k vám a ZDARMA posúdime vašu fasádu a vypracujeme vám cenovú ponuku. 

NECHAJTE
SI VYPRACOVAŤ
NEZÁVÄZNÚ
CENOVÚ PONUKU:

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Miesto
Vaša správa
Príloha