NÁTER STRIECH,
OBNOVA STRIECH

Vykonávame profesionálne nátery striech technológiou bezvduchového striekania Airless, ktorá zabezpečí jednoliaty náter. Obnova, ošetrenie a ochrana strechy. 

Umývanie a náter strechy

Po dôkladnom vyčistení strechy odporúčame aplikovať náter. Renovujte vašu strechu a obráťte sa na nás. Zabezpečíme profesionálne vyčistenie strechy a jej následný náter. 

Ponúkame renováciu:

  • plechových striech
  • eternitových striech
  • taškových striech
  • asfaltových striech

Náter strechy - technologický postup

  1. Čistenie strechy pomocou špeciálnych prípravkov a tlakom vody. 
  2. Po vyčistení strechy nanesieme penetráciu. Penetračný náter je dôležitý kvôli zjednoteniu podkladu a zvýšeniu priľnavosti farby. Zároveň sa docieli dlhšia životnosť náteru. Na plechové strechy nanášame prípravok na odstránenie hrdze. 
  3. Nástrek farby bezvdzuchovou technológiou Airless.
  4. Na záver všetko dôkladne vyčistíme a zabezpečíme poriadok na pracovisku.

Cenová ponuka ZDARMA

Chcete vyčistiť alebo obnoviť vašu strechu? Neváhajte nás kontaktovať. Prídeme k vám a ZDARMA posúdime stav vašej strechy a vypracujeme vám cenovú ponuku. 

NECHAJTE
SI VYPRACOVAŤ
NEZÁVÄZNÚ
CENOVÚ PONUKU:

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Miesto
Vaša správa
Príloha